Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa visokim predstavnicima Svjetske banke

8. februar 2021.

Prepoznavajući neophodnost daljeg institucionalnog razvoja i snaženja kapaciteta, te produbljivanja veza sa međunarodnim partnerima, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović i predsjednik Savjeta Momčilo Radulović sa saradnicima, održali su u četvrtak, 4. februara 2021, online sastanak sa visokim predstavnicima Svjetske banke.

Sastanku je prisustvovao tim koji su, između ostalih, činili predstavnici lokalne kancelarije Svjetske banke i eksperti za oblast sprječavanja korupcije, a koji je predvodio gdin. Roberto Adrian Senderowitsch, menadžer sektora upravljanja za Evropu i središnju Aziju.

U razgovoru su aktuelizovane teme načina i obima moguće saradnje dviju institucija. Predstavnici Agencije upoznali su sagovornike sa skorašnjim strukturalnim i kadrovskim reformama unutar ove institucije, usmjerenim ka efikasnijem i efektnijem antikoruptivnom djelovanju. Istakli su ostvareni napredak na planu transparentnosti i otvorenosti Agencije za civilni sektor, medije i druge društvene činioce.

Neki od ključnih prioriteta u narednom periodu vezani su za podizanje nivoa kvaliteta analitičke obrade i prezentovanja podataka kojima raspolaže Agencija. U tom pravcu, izražena je potreba za podrškom Svjetske banke, i oslanjanje na znanje, iskustvo i nepristrasnost stranih eksperata, koji bi dali svoj doprinos podizanju novoa kvaliteta obrade analitičkih podataka.

Predstavnici Svjetske banke najavili su da će obavijestiti Agenciju o mogućnostima za konkretizaciju podrške i saradnje. Sastanak je predstavljao nastavak komunikacije dviju institucija, čiji predstavnici su se sreli i 22. januara.

Novosti