Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD

29. januar 2021.

Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović i predsjednik Savjeta Agencije Momčilo Radulović održali su 27. januara sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD, kojem su prisustvovali viši savjetnik za borbu protiv korupcije pri Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini i bivši pravni savjetnik u Ambasadi u Podgorici Erik Larson, novi ataše Ambasade za poslove podrške policiji Steven Monaco, predstavnica političke sekcije Ambasade Siddha Page i pravna savjetnica u Ambasadi Ana Grgurević. Sastanak je organizovan u cilju nastavka uspješne saradnje Agencije i Ambasade SAD u Crnoj Gori.

Na sastanku se razgovaralo o modalitetima buduće saradnje, kojom prilikom je direktorica Jelena Perović izrazila zahvalnost za značajnu podršku i pomoć Ambasade SAD u jačanju kapaciteta Agencije. Upoznala je predstavnike Ambasade sa nadležnostima Agencije, aktivnostima i rezultatima ove institucije, kao i prioritetima u budućem radu.

Predsjednik Savjeta Agencije gdin Momčilo Radulović upoznao je predstavnike Ambasade SAD sa institucionalnim pozicioniranjem Agencije kao nezavisnog tijela u odnosu na tri grane vlasti u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na ključne aktivnosti i postupanja Agencije u periodu nakon izbora njenog novog menadžmenta.

Gdin Erik Larson je naglasio da će Ambasada SAD nastaviti da pruža podršku Agenciji, u cilju daljeg jačanja kapaciteta ove institucije.

Novosti