Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa ambasadorkom Republike Bugarske u Crnoj Gori Meglenom Plugčijevom Aleksandrovom

16. decembar 2020.

Kao izraz privrženosti produbljivanju veza sa evropskim partnerima i napora da se prikupi što više saznanja o njihovim iskustvima i metodologiji rada, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović, predsjednik Savjeta Momčilo Radulović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marina Mićunović sastali su se danas sa ambasadorkom Republike Bugarske u Crnoj Gori Meglenom Plugčijevom Aleksandrovom.

Povod za razgovor bio je nedavno potpisani Memorandum o saradnji sa Bugarskom antikorupcijskom komisijom, koja je prepoznata kao uspješna i kredibilna institucija.

Njena ekselencija je naglasila značaj ASK kao nezaobilaznog činioca u kreiranju ambijenta demokratske zrelosti u crnogorskom društvu.

Sa svojim iskustvom pridruživanja Evropskoj uniji, Bugarska može da posluži kao primjer dobre prakse u usvajanju evropskih standarda u borbi sa korupcijom i spremna je za saradnju i pružanje konkretne pomoći.

U tom smjeru, bugarska ambasada je otvorena za projektnu podršku razvoju kapaciteta ASK.

U otvorenom dijalogu, predstavnici Agencije su upoznali ambasadorku sa ključnim elementima dinamike razvoja institucije.

Novi saziv Savjeta, poruka je predsjednika Radulovića, je trasirao pravce dalje izgradnje i unaprijeđivanja efikasnosti Agencije kao stabilnog antikoruptivnog oslonca društva.

Direktorica ASK je potvrdila zauzimanje čvrstog kursa da su temelji rada u zakonitosti i proaktivnosti, i najavila intenziviranje djelovanja u slučajevima ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Novosti