Agencija za sprječavanje korupcije

Studijska posjeta delegacije Agencije za borbu protiv korupcije Kosova

6. novembar 2019.

U studijskoj posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije 4. i 5. novembra 2019. godine, boravila je delegacija Agencije za borbu protiv korupcije Kosova. Cilj je bio upoznavanje sa zakonodavnim okvirom i radom crnogorske Agencije u oblasti postupanja po prijavama zviždača i zaštiti zviždača.

U uvodnom dijelu članovima delegacije obratila se načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić koja ih je upoznala sa nadležnostima, mjerama, radnjama i procedurama predviđenim Zakonom o sprječavanju korupcije i podzakonskim aktima u slučaju podnošenja prijava za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije kao i zaštitom zviždača.

Predstavnici nadležnog Odsjeka, Mirko Martić i Boris Vukašinović u nastavku su detaljno predstavili zakonske obaveze institucija javnog i privatnog sektora u ovoj oblasti, odnosno lica koja su određena za postupanje po prijavama u tim institucijama, kanale za podnošenje prijava, postupak pred Agencijom, način vršenja administrativne istrage. Takođe, prezentovani su i načini međuinstitucionalne saradnje, sa posebnim osvrtom na saradnju sa nadležnim tužilaštvima, policijom i raznim inspekcijama. Samostalni savjetnik u Odjeljenju za informacione tehnologije Miloš Vujošević predstavio je i IT rješenja u ovoj oblasti postupanja po prijavama zviždača i zaštiti zviždača.

Predstavnici kosovske delegacije upoznati su i sa dosadašnjim rezultatima Agencije i najboljim primjerima iz prakse u ovoj oblasti. Izrazili su zahvalnost na sveobuhvatnom predstavljanju iskustava i prakse u oblasti zviždača koje su im prenijele crnogorske kolege i uvjerenje da će stečena znanja moći da primijene u radu svoje Agencije.

Novosti