Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnica ASK predstavila iskustva Agencije u oblasti sprečavanja sukoba interesa, zajedno sa panelistima iz SAD-a, Novog Zelanda i OECD-a

Poziv da ASK predstavi sistem sprečavanja i upravljanja sukobom interesa na Radnoj grupi za prevenciju korupcije (UNODC – UNCAC) uslijedio nakon ocjene da su od informacija iz 51 države najinteresantnije bile informacija Crne Gore, SAD-a i Novog Zelanda.
7. septembar 2018.

Deveti sastanak Otvorene Radne grupe za prevenciju korupcije održan je 5-7 septembar 2018. godine, na kojem je Crna Gora, odnosno Agencija za sprječavanje korupcije, kao nacionalni koordinator za aktivnosti u vezi mehanizma evaluacije UNCAC-a, pozvana da predstavi dobru praksu u oblasti sprečavanja i upravljanja sukobom interesa.

Za potrebe 9. sastanka Radne grupe, Agencija je u maju o.g. dostavila Informaciju o primjeni Poglavlja II UNCAC-a (Prevencija korupcije), na temu sprečavanja sukoba interesa i dostavljanja i provjere izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera. Nakon toga, iz UNODC-a uslijedio je poziv da predstavnik ASK-a učestvuje kao panelista na Radnoj grupi, imajući u vidu da je ocijenjeno da, od 51 države koje su poslale tražene informacije, najinteresantnija bila Informacija Crne Gore, pored SAD-a i Novog Zelanda.

Tim povodom, predstavnica ASK, Marina Mićunović, predstavila je iskustva i dobru praksu Agencije u oblasti sprečavanja i upravljanja sukobom interesa zajedno sa panelistima iz SAD-a, Novog Zelanda i OECD-a. 

Navedena Radna grupa je savjetodavno tijelo Konferencija ugovornica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) koja se sastaje jednom godišnje, a za čije potrebe, na zahtjev UNODC-a, Agencija za sprječavanje korupcije redovno dostavlja informacije o crnogorskoj praksi u oblasti prevencije korupcije.


Novosti