Agencija za sprječavanje korupcije

Izabran predsjedavajući RAI-a; predstavnici ASK predstavili zakonska, institucionalna rješenja i dobru praksu u Ministastvu pravosuđa Republike Hrvatske

5. jun 2018.

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde, Marina Mićunović, kao Visoka predstavnica Crne Gore u Regionalnoj antikorupcijskoj inicijativi (RAI), učestvovala je na 27. sastanku Upravne grupe ove organizacije, 28. maja 2018. godine. Tom prilikom, članovi Upravne grupe izabrali su u prvom krugu glasanja novog predsjedavajućeg RAI-a, g-dina Todora Kolareva (Bugarska), koji će u naredne dvije godine biti odgovoran za efikasnu koordinaciju aktivnosti koje sprovodi devet zemalja članica RAI-a u skladu sa strateškim dokumentima ove organizacije i predsjedavati Upravnom grupom RAI-a. Takođe, među ostalim tačkama dnevnog reda bila je i razmjena iskustva u oblasti sprečavanja sukoba interesa sa nedavno izabranom predsjednicom hrvatskog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, g-đom Natašom Novaković. Tom prilikom, predstavnica ASK napravila je osvrt na dosadašnju praksu u ovoj oblasti, na novčane kazne koje se izriču za kršenje Zakona u ovoj oblasti, kao i na ostavke i razrješenja javnih funkcionera uslijed donijetih odluka Agencije, kao praksa koja nije zastupljena u svim zemljama regiona. Važna tačka dnevnog reda bio je i Međunarodni sporazum o razmjeni podataka u oblasti imovinskih kartona javnih funkcionera, za čiju dalju formalizaciju Upravni odbor RAI je potrvdio svoju punu podršku. 

Narednog dana, 29. maja,  održan je okrugli sto u Ministartsvu pravosuđa Republike Hrvatske na temu „Zakonodavni okvir i praksa u zaštiti zviždača”. Tom prilikom, imajući u vidu da se u Hrvatskoj priprema nacrt Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupcije, predstavnica Agencije, Marina Mićunović, upoznala je učesnike na Okruglom stolu sa zakonodavnim rješenjem u ovoj oblasti u Crnoj Gori, dobrom praksom i izazovima, kao i konkretnim slučajevima pokrenutim po službenoj dužnosti od strane Agencije i uspješno sprovedenim psotupcima po zahtjevima za zaštitu zviždača. Na okruglom stolu, pored predsjedavajućeg i šefa Sekretarijata RAI-a, i predstavnika crnogorske Agencije, učestvovali su predstavnici institucija republike Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 

https://pravosudje.gov.hr/vijesti/u-ministarstvu-pravosudja-odrzan-okrugli-stol-na-temu-zakonodavni-okvir-i-praksa-u-zastiti-zvizdaca/19802

https://pravosudje.gov.hr/vijesti/u-ministarstvu-pravosudja-odrzan-okrugli-stol-na-temu-zakonodavni-okvir-i-praksa-u-zastiti-zvizdaca/19802

Novosti