Agencija za sprječavanje korupcije

Crnogorska delegacija boravila u posjeti R. Makedoniji povodom evaluacije primjene Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC) u toj državi

Crna Gora država evaluator primjene predmetnih odredbi UNCAC-a u Republici Makedoniji, u toku finalizacija nacrta izvještaja te evaluacije.
24. maj 2018.

Crnogorska delegacija, u čijem su sastavu bili predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva i Agencije za sprječavanje korupcije, boravila je u posjeti Skoplju, Republika Makedonija, u periodu 15 - 17. maj, povodom evaluacije primjene Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC) u toj državi.

Posjeta Makedoniji organizovana je u cilju dobijanja dodatnih informacija potrebnih za finalizaciju nacrta izvještaja o primjeni  odredbi UNCAC-a, a kroz susret crnogorskih i moldavskih eksperata i eksperata Kancelarije UN za suzbijanje narkotika i kriminala (UNODC) sa predstavnicima nadležnih organa te države, kao i predstavnicima nevladinog sektora.

Posjeta predstavlja redovnu aktivnost u okviru evaluacije svake države, organizovala je Kancelarija UN za suzbijanje narkotika i kriminala, kao koordinator Mehanizma evaluacije primjene UNCAC-a. Crnu Goru su predstavljali državna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović, savjetnik u VDT-u Miljan Vlaović i koordinator Sektora za prevenciju korupcije u Agenciji Mladen Tomović.

U okviru drugog ciklusa evaluacije, koji je počeo u novembru 2015. godine, a koji za cilj ima ocjenu primjene poglavlja II - Preventivne mjere i poglavlja V - Povraćaj imovine, Crna Gora je žrijebom utvrđena kao država evaluator primjene predmetnih poglavlja u Republici Makedoniji, a evaluacija Makedonije je počela u septembru 2017. Nakon što su od nadležnih makedonskih organa u januaru ove godine primili popunjen sveobuhvatni upitnik za samoprocjenu primjene, crnogorski eksperti su sa kolegama iz Moldavije, kao druge države evaluatora, sačinili prvu analizu relevantnog zakonodavnog i institucionalnog okvira u Makedoniji.

U narednom periodu, crnogorski i moldavski eksperti će pripremiti nacrt izvještaja o ovoj evaluaciji i njegov sadržaj usaglasiti sa nadležnim makedonskim organima i predstavnicima UNODC-a, čime će biti okončan postupak evaluacije.

Novosti