Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak predstavnika Agencije za sprječavanje korupcije sa ekspertskom misijom EU

Predstavnici Agencije su upoznali eksperte EU sa aktivnostima izrade i praćenja sprovođenja planova integriteta, kao i sa ulogom Agencije u praćenju Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika
25. oktobar 2016.

Ekspertska misija Evropske unije o prevenciji korupcije u naročito osjetljivim oblastima - obrazovanju, boravi u Crnoj Gori od 24. do 28. oktobra 2016. 

Eksperti iz Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Jan Smit i Tom Hamilton, tokom tekuće sedmice održavaju niz sastanaka s predstavnicima Ministarstva prosvjete, Agencije za sprječavanje korupcije, Uprave za inspekcijske poslove, kao i sa članovima radne grupe za poglavlje 23. 

Na sastanku u Agenciji za sprječavanje korupcije, predstavnici Agencije su upoznali eksperte EU sa aktivnostima izrade i praćenja sprovođenja planova integriteta, internih antikorupcijskih dokumenata u kojima je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta. 

Fokus razgovora je takođe bio na ulozi Agencije u praćenju Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, koji predstavlja aneks Akcionog plana za poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava.

Posjeta eksperata je prilika da crnogorske institucije pokažu EK i državama članicama napredak u ovoj oblasti, kako kroz usklađivanje domaćih propisa s pravnom tekovinom EU, tako i u dijelu njihovog sprovođenja. Razmjena mišljenja i preporuke eksperata poslužiće crnogorskim organima za postizanje što boljih rezultata u oblasti vladavine prava. 

Posjete ekspertskih misija su dio novog pristupa u pregovorima s EU i predstavljaju redovni mehanizam kojim Evropska komisija procjenjuje stanje u poglavlju 23. 


Novosti