Agencija za sprječavanje korupcije

Održan 22. redovni godišnji sastanak Rukovodne grupe RAI

15. april 2016.
Pomoćnica direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Svetlana Rajković, u svojstvu visokog predstavnika Crne Gore, učestvovala je na 22. redovnom godišnjem sastanku Rukovodne grupe Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) Jugoistočne Evrope.

Na sastanku, održanom 14. i 15. aprila 2016, u Bukureštu (Rumunija), predstavnici devet država članica - Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Rumunije i Srbije, su, pored ostalog, birali Predsjedavajućeg RAI. Na tu funkciju je reizabran hrvatski sudija, i bivši funkcioner Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Davor Dubravica.  

Predstavnici država članica RAI su se međusobno upoznali sa najnovijim događanjima u svojim državama u oblasti borbe protiv korupcije, te razmjenili informacije o planiranim aktivnostima, u cilju osiguravanja koordinacije i unapređenja saradnje u regionu.

Na sastanku su razmatrane najnovije informacije o tekućim i planiranim aktivnostima koje organizuje Sekretarijat RAI, o implementaciji ovogodišnjeg Plana rada, finansijskom izvještaju za 2015, kao i mogućnostima za tješnju saradnju sa drugim međunarodnim organizacijama, radi povezivanja sa praktičarima van regiona Jugoistočne Evrope, i povećanja vidljivosti rada i rezultata RAI.

Rukovodna grupa RAI je, takođe, usvojila Komunikacionu strategiju RAI. Osim promovisanja rezultata RAI, cilj prve Komunikacione strategije RAI je i povećanje efikasnosti aktivnosti RAI, izgradnja novih i jačanje postojećih partnerstava i unapređenje transparentnosti.

Podsjećamo, Crna Gora je članica RAI-ja od njenog osnivanja 2000. godine, pod okriljem Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu (danas Savjeta za regionalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi). Shodno Memorandumu i strateškim dokumentima, RAI više od deceniju podstiče i kroz različite aktivnosti pomaže države članice u sprovođenju srodnih složenih reformi institucionalnih i zakonodavnih okvira za borbu protiv korupcije.


Novosti