Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka o obavezama organa vlasti

4. mart 2016.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije održali su u Budvi predavanje na kojem su prezentovali nadležnosti ovog organa i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona. Predavanju je prisustvovalo oko 40 predstavnika lokalne uprave, lokalne samouprave, javnih preduzeća i javnih ustanova sa teritorije opštine Budva. 

Predstavnici Agencije su upoznali polaznike sa obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera. Predstavljen je i elektronski način podnošenja izvještaja o imovini i prihodima, izvještaja o poklonima i izvještaja o sponzorstvima i donacijama. 

 Osim toga, polaznicima su prezentovane i obaveze organa lokalne uprave, lokalne samouprave i javnih preduzeća, javnih ustanova i  privrednih društava u kojima opština ima najmanje 33% kapitala, koje su propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Posebno je ukazano na važnost primjene principa integriteta. Predstavljena je metodologija izrade i donošenje planova integriteta koje su organi vlasti dužni da donesu i dostave Agenciji za sprječavanje korupcije. Takođe, prezentovane su i obaveze lobiranih lica i organa vlasti u skladu sa Zakonom o lobiranju.

Obuku je organizovala Agencija za sprječavanje korupcije u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv korupcije u opštini Budva, u cilju predstavljanja nadležnosti Agencije i obaveza organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona. Polaznicima je uručen info materijal iz kampanje “Ni centa za mito”. 

Novosti