Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje o planovima integriteta

25. februar 2016.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije mr Mladen Tomović održao je predavanje u okviru seminara "Razvoj Planova integriteta – izrada, usvajanje, sprovođenje", kojem je prisustvovalo 36 službenika iz više državnih organa. 

Tomović je predstavio strateški i zakonski okvir za izradu, donošenje i sprovođenje planova integriteta. Prezentovao je metodologiju izrade, usvajanja i sprovođenja planova integriteta, kao i odredbe zakona koje se odnose na monitoring planova. 

Polaznicima je posebno predstavio nadležnosti Agencije i obaveze organa vlasti koje se odnose na primjenu Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o lobiranju. 

Seminaru su prisustvovali službenici Uprave za inspekcijske poslove, Uprave za kadrove, Poreske uprave, Službe Skupštine Crne Gore,  Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave za imovinu, Ispitnog centra, Fonda rada, Fonda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za metrologiju, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, JU Centar “Ljubović“ i JU Dom starih Grabovac Risan. 

Seminar je organizovala Uprava za kadrove u okviru programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja. Polaznicima je podijeljen info material iz antikorupcijske kampanje “Ni centa za mito”. 

Novosti