Agencija za sprječavanje korupcije

Usvojen plan kontrole i nadzora za izbore odbornika u SO Herceg Novi

6. mart 2017.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije usvojio je Plan kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini Opštini Herceg Novi, koji su zakazani za 7. maj 2017. godine.

Plan sadrži kalendar obaveza i aktivnosti organa vlasti, političkih subjekata i Agencije u toku izborne kampanje. U planu su takođe navedeni subjekti i predmeti  kontrole od strane Agencije, kao i timovi Agencije koji će vršiti kontrolu na terenu, te nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Plan kontrole i nadzora možete preuzeti ovdje.

Agencija će vršiti kontrolu neposrednim uvidom u poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju političkog subjekta i drugog lica koji je subjekat kontrole.

Posebnu pažnju Agencija će posvetiti ispunjavanju obaveza od strane: Opštine Herceg Novi (i u okviru toga 16 budžetskih potrošačkih jedinica), Vodovoda i kanalizacije i Komunalno- stambenog preduzeća Herceg Novi, kao i političkih subjekata u smislu finansiranja izborne kampanje (prikupljena i utrošena sredstva).

S tim u vezi, ovlašćeni službenici Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja će redovno sprovoditi na terenu kontrolu poštovanja propisanih obaveza, zabrana i ograničenja organa vlasti i političkih subjekata, neposrednim uvidom u dokumentaciju i kontrolom iste.

Takođe, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona, i to kontinuiranim praćenjem i analizom izvještaja i podataka o aktivnostima obveznika Zakona dostavljenih redovno na sedmodnevnom ili petnaestodnevnom nivou u toku izborne kampanje, odnosno po zahtjevu Agencije.

Agencija će postupiti po svim pristiglim prigovorima u izbornoj kampanji, u skladu sa zakonom.

U skladu sa propisanim nadležnostima i planiranim aktivnostima, Agencija će profesionalno i pravovremeno informisati javnost o svim aspektima svoga rada tokom izborne kampanje, odnosno realizovanim aktivnostima, postignutim rezultatima i drugim relevantnim informacijama. Istovremeno, Agencija će blagovremeno informisati organe vlasti i političke subjekte o njihovim zakonskim obavezama.

Novosti