Agencija za sprječavanje korupcije

U toku redovnih kontrola Agencija utvrdila da je 87 zapošljavanja sprovedeno u skladu sa Zakonom

Svi obveznici Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su ispunili obaveze kada je u pitanju sedmodnevno izvještjvanje u vezi sa analitičkim karticama i izdatim putnim nalozima.
2. novembar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši nadzor nad primjenom odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, posebno onih koje se odnose na ograničenje upotrebe državnih sredstava, transparentnost socijalnih davanja, transparentnost budžetskih rashoda, korišćenje službenih automobila i ograničenje zapošljavanja, odnosno zabranu angažovanja zaposlenih lica u izbornoj kampanji.

Izborna kampanja obuhvata period od raspisivanja do održavanja izbora, odnosno u slučaju izbora za odbornike za Skupštine opština Mojkovac i Petnjica i Skupštine Prijestonice Cetinje u periodu 26. septembar- 26. novembar i Skupštine opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada u periodu 7. septembar – 26. novembar.   

S tim u vezi, u cilju bolje preglednosti ispunjavanja obaveza organa vlasti u izbornoj kampanji, odnosno bolje transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, Agencija na sledećim linkovima kontinuirano objavljuje sve informacije koje se odnose na sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a između ostalog i detaljan tabelarni prikaz ispunjavanja odredbi Zakona koje se odnose na transparentnost budžetske potrošnje, socijalna davanja, upotrebu službenih vozila i zapošljavanje u organima vlasti, odnosno izvještajne obaveze političkih subjekata. 

U periodu od 6.septembra do 25.oktobra 2017. godine dostavljeno je ukupno 87 ugovora/rješenja o zapošljavanju zaključenih sa 86 lica, od toga 81 na određeno vrijeme, pet na neodređeno vrijeme i jedno na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. 

Od ukupnog broja, 43 ugovora se odnosi na produženje već postojećih ugovora na određeno vrijeme koji su zaključeni prije početka izborne kampanje. Agencija je izvršila kontrolu svih dostavljenih zapošljavanja i kompletne dokumentacje, i utvrdila da su ista sprovedena u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Do sada je ukupno devet političkih subjekata otvorilo posebni žiro račun i odredilo odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava. Takođe, ukupno je podnijeto 28 petnaestodnevnih izvještaja političkih subjekata o prilozima fizičkih i pravnih lica.  

Svi obveznici Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su ispunili obaveze kada je u pitanju sedmodnevno izvještjvanje u vezi sa analitičkim karticama i izdatim putnim nalozima.