Agencija za sprječavanje korupcije

Sjutra rok za sedmodnevno izvještavanje u Opštini Nikšić

Sjutra, 11. januara, ističe zakonski rok za prvo sedmodnevno izvještavanje u toku kampanje za izbor odbornika u Skupštini Opštine Nikšić, koji su zakazani za 12. mart 2017. godine.
10. januar 2017.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, a u cilju praćenja prosječne mjesečne potrošnje, te jačanja transparentnosti i odgovornosti prilikom upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje, Agencija za sprječavanje korupcije obavještava: 

Sjutra, 11. januara, ističe zakonski rok za prvo sedmodnevno izvještavanje u toku kampanje za izbor odbornika u Skupštini Opštine Nikšić, koji su zakazani za 12. mart 2017. godine.

Naime, sve budžetske potrošačke jedinice na teritoriji Opštine Nikšić su dužne da u toku izborne kampanje sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih Skupštini Crne Gore.

Takođe, svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, na teritoriji opštine Nikšić, su dužni da na svojoj internet stranici objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima i dostavljavljaju iste Agenciji za sprječavanje korupcije.

Agencija za sprječavanje korupcije, koja vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, će insistirati na punoj primjeni zakona i transparentnosti upotrebe javnih sredstava i sankcionisati prekršioce zakonskih odredbi. 

Za sve podatke i eventualne nedoumice povodom primjene Zakona obveznici mogu kontaktirati Odsjek Agencije za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja na telefon 020/447-706 i email: finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti