Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost

2. jun 2017.

U vezi kontinuiranog iznošenja stavova predstavnika Demokratskog fronta, a u odnosu na odluku Suda za prekršaje da obustavi postupak koji je protiv tog političkog subjekta pokrenula Agencija za sprječavanje korupcije, obavještavamo javnost  da Agencija od Suda još nije dobila obrazloženje te odluke.  

Agencija će tek nakon što dobije odluku Suda za prekršaje odlučiti kako će se dalje odrediti u tom slučaju i informisati javnost o svim aspektima tog slučaja. 

U ovom trenutku se ne može iznijeti zaključak, kakav iznosi DF, da je taj politički subjekat radio zakonito i da nije bilo predizbornih zloupotreba. Takođe, netačne su tvrdnje ovog političkog subjekta da direktor Agencije u svom radu postupa u skladu sa bilo čijim instrukcijama ili naređenjima, već postupa isključivo u skladu sa odredbama zakona kojim su precizno definisane obaveze političkih subjekata u predizbornom procesu.  

Agencija takođe podsjeća i da je u toku izborne kampanje pokrenula 20 prekršajnih postupaka protiv Demokratskog fonta, odnosno pet konstituenata tog političkog subjekta, zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, između ostalog i zbog neotvaranja posebnog žiro računa za izbornu kampanju i neodređivanja odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava. 

Takođe, Agencija je nakon sprovedene kontrole i  uvida u kompletnu dokumentaciju tog političkog subjekta tokom izborne kampanje, zbog osnova sumnje da je učinjeno više krivičnih djela, dostavila cjelokupnu dokumentaciju nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, pa je i to bio jedan od razloga za donošenje odluke o privremenoj obustavi budžetskih sredstava do okončanja svih postupaka, o čemu je Agencija obavijestila Ministarstvo finansija. 

Agencija posebno navodi da je uvidom u dokumentaciju DF-a utvrdila, između ostalog, da su u periodu izborne kampanje, tri konstituenta DF-a izvršili uplatu od 136.797,36 € za navodnu kupovinu po 1.200 kompjutera. Računi su plaćeni sa računa za redovno poslovanje u toku izborne kampanje, iako su se sva plaćanja u izbornoj kampanji morala vršiti sa posebnog računa otvorenog u te svrhe.

Takođe, Ugovor za medijske usluge i internet oglašavanje koji je potpisan na iznos od 60.000 € sa firmom Shaviv Strategy and Campaignes iz Izraela nema adekvatnu propratnu dokumentaciju (fakture, opis i vrstu usluge), pa se shodno tome ne može sa preciznošću utvrditi za koje namjene je potrošen novac, utvrditi struktura troškova, kao i vrijednost i količina navedene usluge, a posebno one pružene za internet oglašavanje putem Facebook-a, Google-a i Youtube-a.

Kao propratna dokumentacija je dostavljen ugovor i profaktura sa „New focus communications“ doo, Beograd za kupovinu vremena za emitovanje oglasnih poruka na medijima TV Vijesti, DN Vijesti i portal Vijesti u vrijednosti od 217.000 eura, iz kojih se ne može utvrditi vrsta pružene usluge, kao i cijena pojedinačne usluge, te kao i da li je usluga uopšte realizovana. 

To su samo neki od primjera zbog kojih je Agencija sve spise predmeta dostavila nadležnom tužilaštvu koje kao što je poznato javnosti sada vodi postupak protiv tog političkog subjekta i njegovih lidera. Nakon konačnog okončanja ovih postupaka i pravosnažnih odluka suda, Agencija će postupiti u skladu sa svim pravosnažnim sudskim odlukama.


Novosti