Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 58. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

15. decembar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet se upoznao sa Planom kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Ulcinj i Skupštini opštine Berane. Konstaovano je da je Plan sveobuhvatan i da u potpunosti odgovara namjeni, kao i da će Savjet redovno pratiti njegovo sprovođenje.

Plan sadrži kalendar obaveza organa vlasti i političkih subjekata u toku izborne kampanje, subjekte i predmet kontrole, u cilju  transparentnosti upotrebe  javnih resursa. U okviru terenskih kontrola biće kontrolisani subjekti imajući u vidu visinu budžeta, broj obaveza i zaposlenih na lokalnom nivou, između ostalog i posebno kontrola  zapošljavanja obrazovnih ustanova, imajući u  vidu ranije iskazanu  sumnju  u  zloupotrebe u toj oblasti. Kod  političkih subjekata će biti izvršena puna kontrola i nadzor nad sprovođenjem Zakona. Ukupan broj obeveznika primjene zakona je 81.

Takođe, razmatrane su i aktivnosti koje je Agencija sprovela u toku izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada, Skupštini Prijestonice Cetinje i skupštinama opština Mojkovac i Petnjica. Izvršena je kontrola 36 budžetskih potrošačkih jedinica. Izvršena je kontrola i 10 političkih subjekata za 24 podnijete izborne liste.

Do sada je ukupno objavljeno 136 analitičkih kartica sa ukupnom potrošnjom u iznosu od 3.931.333,53 EUR. U toku izborne kampanje, izvješteno o isplaćenim socijalnim davanjima u iznosu od 862.720,06 EUR.

Opštine su u toku izborne kampanje isplatile jednokratne pomoći za 107 lica u ukupnom iznosu od 9.990 EUR.

Izvršeno je 202 zapošljavanja zaključenih sa 133 lica, od čega 190 na određeno vrijeme, 10 na neodređeno vrijeme i dva na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Kad se uzme u obzir produženje već postojećih ugovora na određeno zaključenih prije početka, odnosno tokom izborne kampanje ukupan broj novozaposlenih lica je 77.

Agencija nije utvrdila zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe u toku navedenih izbora.

Novosti