Agencija za sprječavanje korupcije

Rok za petnaestodnevno izvještavanje za izbore za odbornike SO Nikšić

3. februar 2017.

Dana 03.02.2017. godine dospijeva rok za dostavljanje petnaestodnevnih izvještaja organa vlasti i političkih subjekata za period 19. januar - 2. februar 2017. godine, u izbornoj kampanji za izbore za odbornike SO Nikšić koji su zakazani za 12. mart 2017. godine.

U skladu sa članom 29 Zakona, Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalnog staranja prikuplja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima socijalne pomoći, dok Opština prikuplja podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou u toku izborne kampanje, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći. Podaci se objavljuju na internet stranicama institucija koje ih prikupljaju, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka, i dostavljaju Skupštini Crne Gore i Agenciji.

Član 30 Zakona propisuje obavezu Ministarstvu finansija, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove finansija Opštine Nikšić da, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka, na svojoj internet stranici objave i dostave Skupštini Crne Gore i Agenciji izvode iz trezora kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske reserve.

U skladu sa članom 42 Zakona, politički subjekti su dužni da dostavljaju Agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Takođe, ovom prilikom podsjećamo političke subjekte da je neophodno, da u cilju vođenja finansijske evidencije i finansiranja izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić, otvore poseban žiro račun,  odrede odgovorno lice i o istom obavijeste Agenciju. 

Novosti