Agencija za sprječavanje korupcije

Rok za petnaestodnevno izvještavanje za izbore za odbornike SO Nikšić

Pristup obrascu za izvještaj po članu 42
3. februar 2017.

Dana 03.02.2017. godine dospijeva rok za dostavljanje petnaestodnevnih izvještaja organa vlasti i političkih subjekata za period 19. januar - 2. februar 2017. godine, u izbornoj kampanji za izbore za odbornike SO Nikšić koji su zakazani za 12. mart 2017. godine.

U skladu sa članom 29 Zakona, Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalnog staranja prikuplja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima socijalne pomoći, dok Opština prikuplja podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou u toku izborne kampanje, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći. Podaci se objavljuju na internet stranicama institucija koje ih prikupljaju, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka, i dostavljaju Skupštini Crne Gore i Agenciji.

Član 30 Zakona propisuje obavezu Ministarstvu finansija, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove finansija Opštine Nikšić da, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka, na svojoj internet stranici objave i dostave Skupštini Crne Gore i Agenciji izvode iz trezora kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske reserve.

U skladu sa članom 42 Zakona, politički subjekti su dužni da dostavljaju Agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Takođe, ovom prilikom podsjećamo političke subjekte da je neophodno, da u cilju vođenja finansijske evidencije i finansiranja izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić, otvore poseban žiro račun,  odrede odgovorno lice i o istom obavijeste Agenciju. 

Novosti