Agencija za sprječavanje korupcije

Radionica na temu jačanja regulatornog okvira i sistema praćenja finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja

17. mart 2017.

U Podgorici je održana radionica na temu ”Jačanje regulatornog okvira i sistema praćenja finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja", kojoj su prisustvovali i službenici Agencije za sprječavanje korupcije. Radionica je organizovana u okviru Projekta Savjeta Evrope za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori.

Na radionici su predstavljene ekspertske analize regulatornog okvira za kontrolu finansiranja političkih subjekata, a diskutovano je i o izazovima u sprovođenju podzakonskih akata koji definišu metode praćenja i kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Predavanje je okupilo najvažnije aktere uključene u proces finansiranja političkih subjekata – Agenciju za sprječavanje korupcije, Državnu revizorsku instituciju, Ministarstvo finansija, Odbor za antikorupciju, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave i Poresku upravu.

Cilj radionice je bila razmjena iskustava u sprovođenju Zakona na izborima u toku 2016. godine, uključujući i identifikaciju ključnih izazova u procesu prikupljanja i obrade podataka, sankcionisanja i održavanja baze podataka o poštovanju trenutnog zakonskog okvira od strane političkih subjekata.  

Nakon radionice, ekspert Savjeta Evrope će koristiti dobijene sugestije i informacije, kako bi izradio predloge za unapređenje plana i metodologije kontrole, mehanizama za prikupljanje podataka, institucionalne saradnje, kao i preporuke za izradu Sistema praćenja, registracije i sankcionisanja nepravilnosti od strane Agencije za sprječavanje korupcije, sa ciljem jačanja kontrole finansiranja političkih subjekata.

Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, čiji je jedan od korisnika i Agencija za sprječavanje korupcije, sprovodi Savjet Evrope u okviru Horizontalnog programa Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku.

Projekat Savjeta Evrope usmjeren je, između ostalog, i na jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju korupcije, pa će kroz njega biti dodatno ojačani i kapaciteti Agencije za sprječavanje korupcije u sprovođenju ključnih nadležnosti u oblasti kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, poštovanja propisa o prijavi imovine i sukobu interesa, zaštite zviždača i unapređenja etike i integriteta u javnom sektoru i sl.

Novosti