Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak povodom izrade sistema za praćenje finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja

27. jul 2017.

U cilju unapređenja procesa kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije i eksperti Savjeta Evrope održali su dvodnevni radni sastanak pod nazivom “Izrada sistema praćenja primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”. 

Cilj sastanka, koji je održan 25. i 26. jula 2017. godine, je detaljno definisanje IT rješenja za praćenje primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Nakon sprovedenih konsultacija, eksperti SE i Agencije će razviti prijedlog projekta za izradu softverskog rješenja i baze podataka za redovno prikupljanje, čuvanje i objavljivanje, odnosno analizu podataka koji proizilaze iz nadzora i kontrole poštovanja primjene tog Zakona od strane organa vlasti i političkih subjekata koje sprovodi Agencija, posebno u vrijeme izborne kampanje. 

Planirano je da baza podataka doprinese unapređenju upravljanja procesom kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja od strane ASK, kao i unapređenju transparentnosti procesa kontrole finansiranja političkih subjekata za potrebe opšte javnosti.

Aktivnosti na izradi baze podataka su dio Projekta borbe protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, čiji je ključni korisnik Agencija za sprječavanje korupcije, a koji se sprovodi u okviru Horizontalnog programa Savjeta Evrope i EU za Zapadni Balkan i Tursku. 


Novosti