Agencija za sprječavanje korupcije

Od danas Agencija kontroliše poslovanje političkih subjekata na terenu

10. novembar 2017.

Agencija prati i  kontroliše aktivnosti, prihode i troškove svih političkih subjekata koji su podnijeli izborne liste za učešće na lokalnim izborima, a od danas će početi kontrolu na terenu onih političkih subjekata koji sprovode najveći broj aktivnosti u izbornoj kampanji odnosno koji su prikupili najviše sredstava za finansiranje izborne kampanje za lokalne izbore u Prijestonici Cetinje i opštinama Mojkovac, Petnjica i Tuzi, opštini u okviru Glavnog grada.

Kroz neposredan uvid u dokumentaciju političkih subjekata, Agencija će pratiti i kontrolisati poslovanje političkih subjekata posebno u dijelu iskazanih troškova političkih subjekata, kao i u dijelu ispunjavanja obaveze plaćanja svih troškova sa posebnog žiro računa otvorenog za izbornu kampanju, a po potrebi će informacije o troškovima za organizaciju aktivnosti u izbornoj kampanji tražiti i od pravnih ili fizičkih lica angažovanih za održavanja navedenih aktivnosti. 

Takođe, Agencija obavještava javnost da su, od 34 izborne liste koje su kandidovane za učešće u izbornoj kampanje, za njih 33 otvoreni posebni računi za finansiranje  izborne kampanje. Agencija poziva i preostalog političkog subjekta da kroz otvaranje posebnog žiro računa doprinese unapređenju transparentnosti izbornog procesa, omogući realizaciju kontrolnih nadležnosti Agencije, te izbjegne pokretanje zakonom propisanih postupaka i mjera. 

Osim toga Agencija podsjeća sve učesnike na lokalnim izborima da se sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju na poseban račun, i sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše sa tog računa, kao i da se  posebni žiro računi ne mogu koristiti u druge svrhe. 

Ukoliko tokom sprovođenja kontrole Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona će sačiniti Izvještaj o izvršenoj kontroli ili nadzoru i ostaviti rok za izmjenu ili dopunu dokumentacije, odnosno pokrenuti prekršajni postupak, podnijeti prijavu ili inicijativu nadležnom organu na dalje postupanje. O rezultatima sprovedenih kontrola, eventualnim podnešenim prigovorima, utvrđenim nepravilnostima i pokrenutim postupcima u odnosu na političke subjekte kod kojih su utvrđene nepravilnosti, Agencija će blagovremeno obaviještavati javnost.


Novosti