Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveza podnošenja godišnjeg izvještaja

21. februar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte da su dužni da najkasnije do 31. marta, podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za 2016. godinu u štampanoj i elektronskoj formi.

Izvještaj se podnosi na obrascu Ministarstva finansija, “Službeni list” broj 17/12 od 15. marta 2012. godine  i dostavlja Agenciji, Državnoj revizorskoj instituciji i Poreskoj Upravi. Obrazac za izvještavanje se može preuzeti sa internet stranice Agencije www.antikorupcija.me Izvještaj obuhvata i prikupljena i utrošena sredstva u toku izborne kampanje sprovedene u godini za koju se izvještaj podnosi.

Uz navedeno, politički subjekat je dužan da dostavi Agenciji i Državnoj revizorskoj instituciji i finansijske izvještaje, kao i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio.

Obavezu dostavljanja izvještaja, pored političkih partija evidentiranih u registru političkih partija, imaju svi politički subjekti koji na osnovu osvojenih mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima, dobijaju budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada.  

Nepostupanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekata i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.

Novosti