Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavljene obuke službenika Agencije za sprječavanje korupcije

14. februar 2017.

U periodu od 13. do - 16. februara u Agenciji za sprječavanje korupcije održava se više praktičnih obuka za službenike Agencije i sastanaka sa ekspertima za oblast kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja sa Lisom Klein, bivšom direktoricom Izborne komisije u Velikoj Britaniji i Magnusom Omanom, ekspertom za oblast kontrole finansiranja političkih subjekata.

Obuka predstavlja planiranu aktivnost u cilju jačanja kapaciteta Agencije i stvaranja uslova za efikasnu kontrolu finansiranja političkih subjekata.

Ovom prilikom će biti analiziran rad Agencije u 2016. godini, sa posebnim osvrtom na aktivnosti u toku izborne kampanje, kao i obaveze i ograničenja propisana političkim subjektima u izbornoj kampanji. S tim u vezi, tema razgovora će između ostalog biti eventualne izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i podzakonskog akta - Obrasca za izvještavanje subjekata o prikupljenim i utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji.

Posjeta eksperata je organizovana u okviru projekta kojeg finanasira Britanska amabasada, a koji je posvećen jačanju kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu kontrole finansiranja političkih subjekata izbornih kampanja.

Novosti