Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze i zabrane za zakonske obveznike u izbornoj kampanji u Herceg Novom

Obaveze i zabrane u izbornoj kampanji
15. mart 2021.

Odlukom Predsjednika Crne Gore od 9. marta 2021. godine raspisani su izbori za odbornike u Skupštini opštine Herceg Novi, koji će biti održani 9. maja 2021.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list Crne Gore“, br. 3/20, 38/20) propisuje obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti, političke subjekte, subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja i Agenciju za sprječavanje korupcije u toku kampanje.

Od dana raspisivanja izbora teku rokovi za organe vlasti, da objavljuju i dostavljaju Agenciji izvještaje sa računa koje imaju u svom posjedu, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.

Organi vlasti su dužni da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Obaveza objavljivanja relevantnih podataka je propisana na sedmodnevnom nivou (dan za objavu je utorak, počevši od 16. 03).

Obveznici su dužni da se pridržavaju zabrana i ograničenja propisanih Zakonom, a koje se između ostalog odnose na ograničenje zapošljavanja, ograničenja mjesečne potrošnje, zabranu korišćenja javnih prostorija pod uslovima koji nijesu jednaki za sve političke subjekte, i dr.

Obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti se nalaze na linku Uputstvo za obveznike.

Zakon propisuje obaveze i zabrane za političke subjekte kojima bude potvrđena izborna lista ili koji budu započeli izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste, koje se tiču otvaranja žiro računa, određivanja odgovornog lica, poštovanja propisanih izvještajnih rokova i ograničenja kod prikupljanja i trošenja sredstava. Prije bilo koje aktivnosti koja podrazumijeva promociju, politički subjekti su dužni da imaju otvoren žiro račun.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni su da Agenciji u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do petka, 19. marta, dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji, koji se ne smije mijenjati tokom kampanje. Agencija napominje da cjenovnici dostavljeni za kampanju za lokalne izbore u Nikšiću ne važe.

Subjektima koji ne dostave cjenovnik u propisanom roku zabranjeno je pružanje usluga medijskog oglašavanja.

Takođe, subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja dužni su da dostave Agenciji i ugovore koje su zaključili sa političkim subjektima u vezi sa izbornom kampanjom u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora. Obaveza dostavljanja cjenovnika se odnosi na sve medijske subjekte na teritoriji Crne Gore koji pružaju usluge medijskog oglašavanja političkih subjekata, odnosno emitere pružaoce AVM usluge koji su registrovani za radio i televizijsku djelatnost, i internetske publikacije kao medije čiji se sadržaj širi putem interneta (portali), bez obzira na to u kojoj opštini se izbori održavaju.

Agencija će pažljivo pratiti izvršenje navedenih obaveza, kontinuirano davati obveznicima smjernice i mišljenja u vezi sa primjenom zakona, a u slučaju njegovog kršenja pokretati propisane postupke. Pored toga, vršiće suštinsku kontrolu aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u kampanji, obezbjeđivati punu transparentnost upotrebe javnih resursa i postupaće po svim prigovorima o sumnji u kršenje Zakona.

Za sve dodatne informacije obveznici mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti