Agencija za sprječavanje korupcije

Dosadašnji rezultati ASK u kontroli izborne kampanje u Nikšiću

8. mart 2021.

Primjenom u punom obimu svojih nadležnosti propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije svojim djelovanjem doprinosi transparentnosti finansiranja kampanje za lokalne izbore u Nikšiću, kontrolišući poštovanje obaveza, zabrana i ograničenja za političke subjekte.

Na osnovu Plana kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika koji će biti održani 14. marta 2021. godine, obavlja se suštinska kontrola aktivnosti, prikupljenih i utrošenih sredstava šest potvrđenih izbornih lista.

U okviru svojih aktivnosti, službenici Agencije su izvršili i kontrolu na terenu, kako bi stekli neposredni uvid u dokumentaciju.

Po slovu Zakona, kontrolisani su iznos cijene i eventualno ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje kampanje, otvaranje posebnog žiro računa i obavještavanje Agencije, određivanje odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja i obavještenja Agenciji, petnaestodnevno izvještavanje o prilozima pravnih i fizičkih lica u kampanji i uvid u evidenciju o sredstvima prikupljenim iz privatnih izvora i troškovima kampanje.

Kontrolom dokumentacije, do sada nijesu utvrđeni slučajevi kršenja Zakona. Četiri zapisnika o izvršenoj kontroli sa nalazima kontrole i pratećim ugovorima i izvještajima su objavljeni na internet stranici Agencije, a preostala dva će biti objavljena u utorak.

Predmet ispitivanja biće i to da li su politički subjekti finansirali troškove goriva za organizovane kolone vozila koje su se kretale gradskim ulicama tokom kampanje. Ukoliko se utvrdi da nijesu, prikupljeni podaci u obliku finansijskih izvještaja i medijskih natpisa biće dostavljeni Tužilaštvu kao nadležnom za utvrđivanje moguće krivične odgovornosti zbog nedozvoljenog finansiranja kampanje.

Agencija je pratila i oglašavanje slobodnih radnih mjesta u Opštoj bolnici Nikšić, ali naglašava da zapošljavanje na osnovu člana 44 Zakona podrazumijeva odluku o zasnivanju radnog odnosa, što se u konkretnom slučaju nije desilo.

Prošle sedmice, objavljen je presjek rezultata kontrole organa vlasti u kampanji za lokalne izbore u Nikšiću, u kojoj nijesu pronađene nepravilnosti u vezi sa zapošljavanjem i socijalnim davanjima. Kako bi preduprijedila nedoumice i polemike o mogućim zloupotrebama javnih resursa, Agencija je dokumentaciju koju kontroliše učinila javno dostupnom, objavljivanjem na svojoj internet stranici.

Uz to, Agencija je više puta istakla nedvosmislen stav da funkcionerska kampanja, koju, pored Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja reguliše i Zakon o izboru odbornika i poslanika, nije dovoljno jasno i precizno određena, te da je u toj oblasti neophodna izmjena i unaprijeđenje izbornog zakonodavstva.

Sve prikupljene podatke, ova institucija će analizirati u izvještaju o sprovedenom nadzoru i kontroli koji će biti urađen u zakonskom roku.

Insistirajući na transparentnosti kao temeljnom uslovu, Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti sistemsko i obuhvatno praćenje kampanje, usmjereno ka jačanju integriteta, kredibiliteta i legitimiteta izbornog procesa.

Novosti