Agencija za sprječavanje korupcije

Treći sastanak sa predstavnicima NVO posvećen praćenju izborne kampanje u Nikšiću

2. mart 2021.

Nastavljajući komunikaciju i saradnju sa civilnim sektorom kroz razmjenu saznanja i iskustava u praćenju izborne kampanje u Nikšiću, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović i njeni saradnici su 1. marta održali treći u nizu sastanaka sa nevladinim organizacijama, kome su prisustvovali predstavnici Centra za građanske slobode (CEGAS) i Građanske alijanse.

Naglasivši da NVO sektor doživljava kao partnera u borbi protiv korupcije, a za jačanje vladavine prava, direktorica Perović je upoznala sagovornike sa djelovanjem Agencije u nadzoru i kontroli kampanje.

Praksa je pokazala da je neophodno unaprijediti zakonodavni okvir i dodatno preciznije regulisati određene zone u kojima je povećan rizik od zloupotrebe, poput funkcionerske kampanje. Agencija je spremna da pruži puni doprinos u reformi izbornog zakonodavstva i daljem snaženju ambijenta pravne sigurnosti, kao što to čini u oblasti analize propisa.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić je detaljnije predstavio dosadašnje i predstojeće aktivnosti Agencije u kontroli i nadzoru nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja tokom kampanje za lokalne izbore u Nikšiću.

Naredni sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora biće organizovan sljedeće sedmice.

Novosti