Agencija za sprječavanje korupcije

ASK utvrdila visinu sredstava koje politički subjekat može da utroši za finansiranje izborne kampanje u Nikšiću

24. februar 2021.

Na temelju svojih ovlašćenja iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije donijela je rješenje o visini iznosa sredstava koje politički subjekat može da utroši za finansiranje izborne kampanje za izbore odbornika u Skupštini opštine Nikšić, koji će biti održani 14. marta 2021.

Zakonom je propisano da najviši dozvoljeni iznos ne smije preći iznos budžetskih sredstava koja se odvajaju za finansiranje troškova izborne kampanje, a koja su na nivou od 0,25% planiranog tekućeg budžeta opštine.

Tekući budžet Opštine Nikšić za 2021. godinu iznosi 19.421.000 €. Kako se za izbornu kampanju opredjeljuje 48.552,50 €, to je ujedno i iznos troškova koje politički subjekat ne smije da pređe u izbornoj kampanji.

Brinući o zaštiti javnog interesa Agencija će kontrolisati troškove političkih subjekata u kampanji, vršiti suštinku kontrolu njihovih aktivnosti, a posebno kontrolisati sredstva prikupljena iz javnih kao i privatnih izvora, u skladu sa Zakonom.

Tabela opredijeljenih sredstava i propisanih limita za finasniranje izborne kampanje za lokalne izbore u Nikšiću dostupna je na linku.

Novosti