Agencija za sprječavanje korupcije

Održan drugi sastanak radne grupe za praćenje izborne kampanje

13. mart 2020.

Na sastanku Radne grupe za praćenje izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat koji će biti održani 5. aprila 2020.godine, ocijenjeno je da se aktivnosti Agencije i propisane dužnosti zakonskih obveznika od dana raspisivanja izbora realizuju u skladu sa Planom kontrole i nadzora.

Takođe je saopšteno da se status realizacije zakonskih obaveza političkih subjekata i organa koji su zakonski obveznici u periodu izborne kampanje u opštini Tivat, redovno objavljuje na internet stranici Agencije u sekciji Najnovija dokumenta, kao i u rubrici Politički subjekti – lokalni izbori Tivat.

Nadalje, službenici nadležnog odsjeka su upoznali radnu grupu o rezultatima sprovedene kontrole poštovanja zakonskih obaveza, zabrana i ograničenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kod obveznika Opština Tivat, DOO Komunalno Tivat i JU SMŠ “Mladost” Tivat, pri čemu je utvrđeno da se navedeni zakonski obveznici pridržavaju navedenog zakona i drugih važećih zakonskih i podzakonskih propisa u Crnoj Gori.

Službenici su takođe informisali radnu grupu da će kapaciteti Agencije u budućem periodu do održavanja izbora na terenu biti usmjereni na kontrolu političkih subjekata koji su predali izborne liste. U dosadašnjem toku praćenja izborne kampanje u Tivtu nije bilo prigovora ili sumnji u kršenje zakona podnešenih Agenciji.

Sastanku Radne grupe su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) i Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) koji su iskazali interesovanje i dali konkretne predloge u vezi sa kontrolama koje generalno vrši ASK, odnosno sa aktivnostima ASK u vezi sa praćenjem izborne kampanje u Tivtu.

Učešće na sjednicama je dozvoljeno za predstavnike civilnog sektora i drugih subjekata koji su zainteresovani da učestvuju na sjednicama i daju komentare i prijedloge na plan kontrole i nadzora, te na realizaciju i dodatno unaprjeđenje istog.

Novosti