Agencija za sprječavanje korupcije

Iznos mjesečnih budžetskih sredstava za redovan rad političkih subjekata se prenosi do 5. marta

ASK obavještava zakonske obveznike o novim obavezama iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji je usvojen 27.12.2019. godine
3. mart 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da su Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave nadležni za poslove finansija dužni da iznos sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata mjesečno prenesu političkim subjektima do petog u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno da su sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u februaru dužni da prenesu do 5. marta 2020. godine.

Iznos sredstava koja su prenešena političkom subjektu, kao i iznos neizmirenih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata se objavljuju na internet stranicama Ministarstva i organa lokalne uprave, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Takođe Agencija podsjeća da su Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave dužni da budžeska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini Crne Gore i skupštinama opština, mjesečno prenesu političkom subjektu do petog u mjesecu za prethodni mjesec, na podračun ženske organizacije.

Iznos navedenih sredstava, kao i iznos neizmirenih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, objavljuju se na internet stranicama Ministarstva i organa lokalne uprave, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

U prilogu je predlog obrasca za mjesečno izvještavanje o prenosu sredstava za redovan rad političkim subjektima i za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima.

Novosti