Agencija za sprječavanje korupcije

Formirana radna grupa za praćenje izborne kampanje

28. februar 2020.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za sprječavanje korupcije donio je Odluku o formiranju i zadacima Radne grupe za praćenje izborne kampanje za izbor za odbornika u Skupštini opštine Tivat, koji će biti održani 5. aprila 2020.godine.

Zadatak Radne grupe je praćenje kontrole finansiranja političkih subjekata i nadzora nad sprovođenjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od dana raspisivanja do završetka lokalnih izbora u Tivtu.

Zadaci će se realizovati u skladu sa planom kontrole i nadzora koji je Agencija donijela 13. februara 2020. godine, a koji sadrži detaljne opise aktivnosti, nosioce i rokove za realizaciju.

Redovni sastanci Radne grupe će se održavati svake sedmice, i na njima će se pratiti ispunjenje plana plana kontrole i nadzora. Na sastancima će biti prezentovani periodični statusi realizacije obaveza političkih subjekata i organa koji su zakonski obveznici u periodu izborne kampanje u opštini Tivat, kao i preduzete aktivnosti i mjere koje će sprovoditi ASK.

U cilju dodatnog unapređenja postupka kontrole finansiranja političkih subjekata i nadzora nad sprovođenjem odredbi zakona, Radna grupa može vršiti izmjene plana aktivnosti.

Članovi Radne grupe su službenici Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i službenici drugih organizacionih jedinica ASK. Učešće na sjednicama je dozvoljeno za predstavnike civilnog sektora i drugih subjekata koji su zainteresovani da učestviju na sjednicama i daju komentare i prijedloge na plan kontrole i nadzora, te na realizaciju i dodatno unaprjeđenje istog.

Novosti