Agencija za sprječavanje korupcije

Politički subjekti su dužni da otvore posebne žiro račune

21. februar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije ukazuje političkim subjektima koji učestvuju ili planiraju učešće na izborima za izbor odbornika za SO Tivat na obaveze propisane Zakonom o finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja.

Posebno podsjećamo na obavezu otvaranja posebnog žiroračuna za potrebe izborne kampanje. Sva sredstva namijenjena finansiranju kampanje se uplaćuju na taj račun i sva plaćanja troškova kampanje vrše se sa tog računa.

Politički subjekti su dužni da posebni žiro račun otvore prije početka aktivnosti izborne kampanje tog subjekta koji se odnose na javno predstavljanje i promovisanje kandidata ili izbornih programa, a najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste. O tome u roku od tri dana obavještavaju Agenciju.

Svi podaci o obavezama političkih subjekata u vezi sa finansiranjem izborne političkih subjekata na izborima za odbornike u SO Tivat su dostupni na linku Plan kontrole i nadzora.

Novosti