Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost

13. mart 2019.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija kontinuirano vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, dok je izborna kampanja definisana kao skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja do dana proglašenja konačnih rezultata izbora. 

Agencija je izvršila kontrolu privremenih Izvještaja o troškovima izborne kampanje, koje su Agenciji dostavili politički subjekti koji su učestvovali na izborima za odbornike u SO Tuzi 3. marta 2019. godine. Dozvoljeni troškovi ove izborne kampanje, u skladu sa odredbama navedenog zakona, iznose 6.034€ po političkom subjektu.

Kontrolom Privremenog izvještaja o troškovima izborne kampanje političkog subjekta koalicije »Malesija nas ujedinjuje«, konstatovano je da su troškovi ovog subjekta na 26. februar 2019. godine iznosili 11.513,50€, što nije u skladu sa zakonom propisanim limitima.

S tim u vezi, nakon sprovedenog postupka kontrole i pribavljenog izjašnjenja od odgovornog lica u političkom subjektu, Odsjek za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja je predložio pokretanje prekršajnog postupka protiv ovog političkog subjekta i odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava.

Novosti