Agencija za sprječavanje korupcije

ASK realizovala Plan kontrole i nadzora za izbor odornika u SO Tuzi

Agencija je redovno objavljivala podatke o izvršavanju zakonskih obaveza u toku izborne kampanje
5. mart 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je sprovela sve aktivnosti koje su bile definisane Planom kontrole i nadzora za izbor odbornika u SO Tuzi.

Kada je u pitanju transparentnost upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, organi vlasti su u potpunosti ispunili zakonske obaveze, odnosno redovno objavljivali na svojim internet stranicama izvještaje o potrošnji budžetskih sredstava, socijalnim davanjima, potrošnji budžetske rezerve, kao i putne naloge. Takođe, Agencija je na svojoj internet stranici objavljivala sve odluke o zapošljavanju na području opštine Tuzi od dana raspisivanja izbora.

Agencija je redovno objavljivala podatke o izvršavanju zakonskih obaveza organa vlasti u toku izborne kampanje za SO Tuzi, i ovi podaci su dostupni na internet stranici Agencije u rubrici Politički subjekti/Pregled dokumentacije.

Takođe, izvršena je kontrola evidentiranih aktivnosti i dokumentacije kada su u pitanju prikupljena i utrošena sredstva u kampanji kod svih šest političkih subjekata koji su učestvovali na izborima.

Utvrđeno je da su učesnici u toku izborne kampanje do sada prikupili ukupno 11.990€, od čega od priloga 5.490€ (45,8%) i 5.900€ (49,2%) iz sopstvenih sredstava. Učesnici izbora su iskazali troškove u visini od 18.518,34€. Od ukupno evidentiranog iznosa troškova, najviše je iskazano za izradu reklamnog materijala u iznosu od 7.390,79€ (39,9%); za medijsko predstavljanje, odnosno zakup bilborda 5.481,30€ (29,6%) i za istraživanje javnog mnjenja 4.041,40€ (21,8%).

Sve partije i koalicije koje su učestvovale na izborima su, kako i predviđa zakon, otvorile posebne žiro račune, odredili odgovorna lica i dostavili Agenciji sve izvještaje u toku izborne kampanje. Agencija je te izvještaje objavila na svojoj internet stranici, i izvršila njihovu kontrolu.

U toku izborne kampanje Agenciji nije predate ni jedan prigovor o sumnji na eventualna kršenja zakona ili zloupotrebe resursa u izbornoj kampanji.

Kontrolom dokumentacije političkih subjekata Agencija je utvrdila da je jedan politički subjekat - koalicija prekršio odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja na način što su troškovi izborne kampanje tog političkog subjekta prešli propisani limit od 6.034€. i iznosili su 11.513,50€, zbog čega će protiv tog subjekta biti pokrenuto odgovarajući postupak.

Svakako, iako su izbori održani 03. marta, Agencija će i posle toga datuma, u skladu sa zakonom, nastaviti kontrolu ukupne dokumentacije koja se odnosi na izborni proces. S tim u vezi, Agencija podsjeća političke subjekate na zakonsku obavezu dostavljanja izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji, koje će Agencija takođe kontrolisati. Agencija će u zakonom propisanom roku pripremiti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj kontroli i nadzoru izbora za odbornike u SO Tuzi.

Novosti