Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija usvojila Plan kontrole i nadzora za izbore u SO Tuzi

ASK objavljuje Plan kontrole i nadzora, Model upravljanja rizicima i Opredijeljena sredstva iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje u SO Tuzi
12. decembar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije objavljuje Plan kontrole i nadzora 

http://www.antikorupcija.me/me/pretraga/#query=plan%20kontrole

 kojim su data uputstva zakonskim obveznicima o propisanim obavezama, ograničenjima i zabranama u toku trajanja izborne kampanje (kao i mjesec nakon održavanja izbora) za izbor odbornika u SO Tuzi koji su raspisani za 3. mart 2019. godine. Planom kontrole i nadzora su definisane i aktivnosti koje će u navedenom periodu sprovesti Agencije u cilju dosljedne primjene odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.     

Agencija takođe objavljuje Model upravljanja rizicima u toku izborne kampanje, kojim su taksativno definisani rizici po uspješno sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,  čiji bi nastanak mogao uticati na transparentnost i zakonitost finansiranja izborne kampanje. Ovim dokumentom su izvršene procjena vjerovatnoće i procjena posljedice nastanka tih rizika, a date su takođe preventivne i korektivne mjere za njihovo ublažavanje ili otklanjanje.

Kao što je to bio slučaj u prethodnim izbornim procesima, Agencija će obezbijediti transparetnost podataka o prikupljenim i utrošenim sredstvima političkih subjekata za izbornu kampanju. Opredijeljena sredstva iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje u SO Tuzi iznose 1.592 eura. Sredstva u iznosu od 20% navedene sume će biti raspodijeljena političkim subjektima u jednakom iznosu u roku od 8 dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista, a ostatak od 80% političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata.


Novosti