Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

11. decembar 2018.

Agencija obavještava političke subjekte da će u narednom periodu, shodno donesenoj odluci o raspisivanju izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi, a koji će biti održani 3. marta 2019. godine, sprovoditi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i vršiti nadzor nad poštovanjem obaveza, ograničenja i zabrana propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.  

Agencija je, u zakonskom roku od deset dana od dana raspisivanja izbora, donijela Plan kontrole i nadzora, kojim su definisane aktivnosti koje će biti sprovedene od strane Agencije, kao i data uputstva zakonskim obveznicima o ispunjavanju propisanih obaveza, ograničenja i zabrana u toku trajanja izborne kampanje kao i mjesec dana nakon održavanja izbora.

Agencija podsjeća da politički subjekti koji planiraju da podnesu liste za učešće na izborima za odbornike u SO Tuzi imaju zakonsku obavezu otvaranja posebnog žiro računa za finansiranje izborne kampanje i određivanja ovlašćenog lica, te obavezu dostavljanja Agenciji:

-          izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (petnaestodnevno u kampanji),

-          privremenih izvještaja o troškovima kampanje (5 dana prije dana izbora)  i

-          izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima sa pratećom dokumentacijom (30 dana od dana održavanja izbora).

Takođe, zakonom su propisane obaveze za ukupno sedam organa vlasti na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi:

-           sedmodnevno objavljivanje analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima,

-          dostavljanja Agenciji svih odluka o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom,

-          obavezu petnaestodnevnog izvještavanja o broju, vrsti, iznosu i raspodjeli socijalne pomoći (Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opština), odnosno izvoda iz trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve (Ministarstvo finansija i Opština).

Prvi rok za dostavljanje sedmodnevnih izvještaja je 7. decembar (obuhvata period 30.11- 6.12), odnosno petnaestodnevnih izvještaja 17. decembar (obuhvata period 30.11-14.12).

Takođe, podsjećamo pružaoce usluga medijskog oglašavanja, da je članom 13 stav 3 Zakona propisana obaveza subjektima koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje da Agenciji dostave cjenovnik izbornog oglašavanja, u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora. U slučaju neispunjavanja ove obaveze Zakon predviđa kaznene odredbe.

Ukoliko tokom sprovođenja kontrole, Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, sačiniće, u roku od 15 dana, Izvještaj o izvršenoj kontroli ili nadzoru i ostaviti rok za izmjenu ili dopunu dokumentacije, odnosno pokrenuti prekršajni postupak, podnijeti prijavu ili inicijativu nadležnom organu na dalje postupanje. Agencija će postupiti po svim podnijetim prigovorima u kampanji, odnosno pristupiti utvrđivanju činjenica, okolnosti i navoda iz prigovora u skladu sa svojim nadležnostima. 

Izvještaj o sprovedenoj kontroli i nadzoru Agencija će donijeti u roku od 60 dana od dana proglašenja zvaničnih rezultata izbora.

Za sve informacije o izvršavanju zakonskih obaveza u toku izborne kampanje, obveznici Zakona se mogu obratiti Agenciji na telefon 020 44 77 06 ili na e-mail: finansiranje@antikorupcija.me. Sve informacije, uključujući i Plan kontrole i nadzora i kalendar obaveza mogu se naći na internet stranici Agencije www.antikorupcija.me.

Novosti