Agencija za sprječavanje korupcije

Analiza finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u periodu 2016 – 2018.

Saopštenje o Analizi finansiranja politčkih subjekata u periodu od 01. januara 2016.
5. decembar 2018.

U periodu 2016 – 2018. je održano više izbornih procesa kojima je zaokružen ciklus za izbor odbornika u svim Skupštinama opština, izbor poslanika u Skupštini Crne Gore i izbor Predsjednika Crne Gore. Podaci o finansiranju izbornih kampanja političkih subjekata, kao i podaci o finansiranju redovnog rada političkih subjekata iz javnih izvora  su objavljeni u Analizi finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u periodu 2016 – 2018, koja je u prilogu.