Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavljen konačni izvještaj posmatračke misije ODIHR-a o predsjedničkim izborima

31. oktobar 2018.

Pomoćnik direktora Agencije Savo Milašinović, načelnica Odsjeka za međunarodnu saradnju Marina Mićunović i načelnik Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić, sastali su se sa delegacijom Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koju su predstavljali g. Donald Bison i g. Vladimir Misev.

Tema sastanka je bilo predstavljanje finalnog izvještaja koji je izradila OSCE/ODIHR posmatračka misija u vezi sa predsjedničkim izborima koji su održani 15 aprila 2018. godine. Predstavnici misije iznijeli su su ključne nalaze koje se odnose na oblast kontrole finansiranja izborne kampanje, a tiču se potrebe definisanja zvaničnog početka i završetka kampanje, dostavljanja izvještaja o troškovima kampanje od strane političkih subjekta u toku i  prije izbornog dana. Tokom sastanka, predstavnici Agencije, informisali su predstavnike posmatračke misije o ključnim rezultatima rada u oblasti kontrole finansiranja politčkih subjekata, kao i preduzetim i planiranim aktivnostima Agencije posebno u dijelu ispunjavanja preporuka ODHIR-a.

Učesnici su zaključili da postoji u velikom stepenu usaglašenost  stavova u oblasti kontrole finansiranja izbornog procesa, te da se pojedini aspekti mogu dodatno unaprijediti a za koje su predstavnici ODIHR-a dali konkretne preporuke. Istaknuta je potreba izmjene pojedinih odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u cilju njihovog preciziranja, kako bi se otklonile sve moguće nejasnoće i propusti. U narednom periodu planiran je nastavak saradnje i niz aktivnosti u cilju podrške ODHIR-a daljem jačanju kapaciteta Agencije i primjeni dobre prakse u ovoj oblasti. 

Novosti