Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak Agencije za sprječavanje korupcije i senatora Državne revizorske institucije

Konstatovano je da su Agencija i DRI u prethodnom periodu dosljedno primjenjivale odredbe Zakona
1. oktobar 2018.

U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, 24. septembra 2018. je održan sastanak čije su teme bile konkretizacija oblika saradnje između ta dva organa, kao i analiza pojedinih članova Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Sastanku su prisustvovali predsjednik Senata  DRI Milan Dabović, senatori Državne  revizorske institucije Nikola N. Kovačević i Radule Žurić, direktor Agencije Sreten Radonjić, pomoćnik direktora Agencije Savo Milašinović i savjetnica u Odsjeku za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Aleksandra Golubović.  

Konstatovano je da su Agencija i DRI u prethodnom periodu dosljedno primjenjivale odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u skladu sa nadležnostima svakog od ova dva državna organa, koje su definisane zakonima kojima je regulisan njihov rad. Konstatovano je i da su prilikom primjene odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija i DRI postupale u skladu sa sopstvenim nadležnostima, budući da Agencija vrši nadzor nad primjenom tog zakona u toku izborne kampanje i 30 dana nakon izborne kampanje, a Državna revizorska institucija sprovodi reviziju Godišnjih konsolidovanih izvještaja političkih subjekata.

Na sastanku je zaključeno:

Da je Agencija za sprječavanje korupcije prema svim političkim subjektima postupala na istovjetan  način, kao i da je političkim subjektima davala Mišljenja o primjeni Zakona u skladu sa svojim nadležnostima;

Da su mišljenja koja je Državna revizorska institucija u postupku revizije dala političkim subjektima donijeta u skladu sa nadležnostima ove institucije;   

Da će Agencija i DRI predložiti Radnoj grupi za izmjene izbornog zakonodavstva izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji se odnose na nejasnoće pojedinih članova Zakona.


Novosti