Agencija za sprječavanje korupcije

ASK donijela Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje za lokalne izbore u 12 skupština opština

10. avgust 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije donijela je Izvještaj o sprovedenom nadzoru i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje za izbor odbornika u 12 skupština opština, održanih 20. i 27. maja 2018. godine. Izvještaj je donijet u zakonskom roku od 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Plužine i Skupštinama Glavnog grada Podgorica, Gradske opštine Golubovci i Opštinama Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Pljevlja, Rožaje, Žabljak i Šavnik

U toku izborne kampanje, ASK je instistirala na punoj transparentnosti upotrebe javnih resursa, kao i transparentnosti finansiranja izborne kampanje za izbore odbornika navedenih skupština opština. Stoga, na internet stranici Agencije objavljeno je ukupno 210 izještaja koje su politički subjekti dostavili Agenciji i za koje je Agencija izvršila kontrolu u najkraćem roku. Konkretno, Agenciji je dostavljeno 119 Izvještaja o prilozima u izbornoj kampanji, 45 Privremenih izvještaja o troškovia izborne kampanje i 46 Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za kampanju. ASK je izvršila kontrolu medijskog oglašavanja, obračuna nenovčanih priloga i dubinsku kontrolu svih dostavljenih izvještaja političkih subjekata.

ASK je izvršila kontrolu prikupljene dokumentacije i sprovela 63 kontrole na terenu organa vlasti i političkih subjekata i tom prilikom izvršila neposredan uvid u dokumentaciju i kontrolu poštovanja zabrana, ograničenja i obaveza propisanih Zakonom. Nije bilo dostavljenih prigovora u toku izborne kampanje.

Takođe, Agencija je proaktivno reagovala u slučajevima nedostavljanja izvještaja u roku ili primijećenih nepravilnosti, upućujući veliki broj upozorenja na koja su politički subjekti pozitivno reagovali i postupili u skladu sa istim. U slučajevima nedostavljanja Izvještaja u roku predato je 27 predloga za pokretanje prekršajnih postupaka.

Imajući u vidu sve navedeno – sprovedene kontrole ASK, postignutu transparentnost i poštovanje zakonskih obaveza od strane obveznika i odsustvo prigovora za eventualne povrede zakona, ASK je u Izvještaju konstatovala da u toku izborne kampanje nije bilo kršenja koja bi ukazivala na eventualne zloupotrebe resursa u oblasti budžetske potrošnje, socijalnih pomoći, zapošljavanja, upotrebe službenih vozila i prostorija ili drugih povreda Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.