Agencija za sprječavanje korupcije

Snažna podrška naporima ASK

Snažna podrška i partnerski odnos sa ASK u postizanju konkretnioh rezultata u prevenciji korupcije i cjelokupnom procesu pridruživanja, poručeno od strane COELA-e nakon sastanka sa ASK
20. jul 2018.

Izvršavanje mjera i aktivnosti koje proizilaze iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom predstavlja prioritet u radu Agencije za sprječavanje korupcije, poručio je direktor Agencije Sreten Radonjić na sastanku sa članovima Radne grupe za proširenje u Savjetu Evropske unije (COELA), radnog tijela koje čine predstavnici svih 28 država članica EU.  

Radonjić je upoznao članove COELA-e o stepenu realizacije mjera iz pregovaračkog pogavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) čiji je nosilac Agencija, i konstatovao da ovaj organ u kontinuitetu realizuje mjere iz svoje nadleznosti. Predstavljeni su administrativni kapaciteti i bilansi u radu Agencije od njenog osnivanja: struktura  Odluka, Mišljenja, ostavki i razrješenja  u oblasti sprječavanja sukoba interesa i provjere imovine javnh funkcionera, konkretni rezultati u poštovanju pravila finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja nakon sprovedenih kontrola ASK, kao i rezultati u oblastima zaštite zviždača, planova integriteta, antikoprupcijske procjene propisa, međunarodne saradnje i edukacije javnosti. Poseban akcenta je stavljen na informacijama koje se odnose na preventivne aktivnostim ASK u dijelu sprovođenja planova integriteta, procjene rizika u institucijama i konačnog eliminasnja korupcijskih rizika, kao i aktvne uloge Agencije u tom procesu. 

Predstavnici Agencije odgovarali su na konkretana pitanja članova COELA-e nakon čega su predstavnici delagacije izrazili zadovoljstvo dobijenim informacijama o radu ASK, zajednički konstatujući da bi ovakvi susreti trebalo da postanu ustaljena praksa u komunikaciji sa predstavnicima EU.

Predstavnici COELA-e su na sastanku izrazili interesovanje za planove Agencije u predstojećem periodu, kao i zahvalnost direktoru Agencije i njegovim saradnicima na jasno prezentovanim i konkretnim informacijama o aktivnostima i rezultatima o radu ovog organa. Takođe, članovi Radne grupe za proširenje su izrazili spremnost za snažnu podršku država članica EU daljem razvoju tehničkih i administrativnih kapaciteta Agencije. 

Direktor Sreten Radonjić je predstavnicima COELA-e poručio da je Agencija odlučna da nastaviti sa unapređenjem kadrovskih i tehničkih kapaciteta, kao i postizanja konkretnih i mjerljivih rezultata u ciljuefikasne prevencije, rastu povjerenja građanja u javni sektor i održanja dobre dinamike u procesu pregovoaranja sa EU.


Novosti