Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze organa vlasti i političkih subjekata nakon dana održavanja izbora

Organi vlasti i politički subjekti su u obavezi da i nakon izbora nastave da objavljuju i dostavljaju podatke neophodne za okončanje postupka provjere poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
20. oktobar 2016.

Proces nadzora i kontrole finansiranja političke kampanje nastavlja se i nakon datuma održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine. 

Organi vlasti i politički subjekti su i nakon dana izbora dužni da nastave da objavljuju i dostavljaju podatke u rokovima koji su predviđeni Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Navedeni podaci su neophodni za okončanje postupka provjere poštovanja zakonskih obaveza, zabrana i ograničenja u kampanji (zabrana finansiranja od strane određenih kategorija lica, ograničenje upotrebe državnih sredstava, transparentnost socijalnih davanja, budžetskih rashoda, upotrebe automobila itd).

Svrha traženih informacija je takođe kompletiranje građe za kontrolu prihoda i rashoda političkih subjekata u toku izborne kampanje.

Dana 17.10.2016. istekao je poslednji rok da Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave objave poslednje izvode iz trezora kao i analitičke kartice o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve. Istog dana je bio poslednji rok da organi vlasti objave sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima. (čl. 30 i 32)

Do dana 24.10.2016. Ministarstvo rada i socijalnog staranja i opštine su dužni da prikupe i dostave podatke o socijalnoj pomoći u toku izborne kampanje. Osim toga, politički subjekti su dužni da do istog dana dostave Agenciji petnaestodnevne izvještaje o prilozima pravnih i fizičkih lica. (čl. 29 i 42)

Do 15.11.2016. su sve budžetske potrošačke jedinice na državnom i lokalnom nivou, dužne da sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih Privremenom odboru Skupštine (čl.28).

 Takođe do 15. novembra su politički subjekti dužni da sačine izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju i podnesu Agenciji, sa pratećom dokumentacijom (čl. 39). 

Na kraju procesa, 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora, Agencija za sprječavanje korupcije izrađuje i objavljuje na svojoj internet stranici Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata. (čl.46)

Usvajanjem i objavljivanjem Izvještaja javnost će biti u prilici da dobije cjeloviti prikaz o poštovanju obaveza i zabrana u toku izborne kampanje, kao i o zakonitosti finansiranja izborne kampanje, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.


Novosti