Agencija za sprječavanje korupcije

Pokrenuti prekršajni postupci protiv političkih subjekata

5. oktobar 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije nastavlja da pokreće prekršajne postupke zbog nepoštovanja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku kampanje za izbore poslanika u Skupštini Crne Gore i lokalnih izbora za odbornike u skupštinama opština Budva, Kotor, Andrijevica i Gusinje.

Nakon uvida u dokumentaciju koja se nalazi u posjedu Agencije, prekršajni postupak je pokrenut protiv političkog subjekta Demokratska narodna partija zbog toga što sva sredstva za kampanju za parlamentarne izbore nije uplatio sa posebnog računa za finansiranje kampanje već je vršio plaćanja sa svog redovnog računa. 

Prekršajni postupci pokrenuti su i protiv grupe građana “Alternativa” zbog nedostavljanja izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica za finansiranje kampanje za parlamentarne izbore.

Takođe, pokrenut je prekršajni postupak protiv Grupe birača “Radomir Glendža” zato što nije otvorila posebni račun, nije postavila lice za upravljanje računom i nije dostavila izvještaj o prilozima za finansiranje kampanje za lokalne izbore u Budvi.  

Protiv Stranke srpskih radikala je pokrenut postupak jer nije otvorila posebni račun, nije postavila lice za upravljanje računom i nije dostavila izvještaj o prilozima za finansiranje kampanje za lokalne izbore u Kotoru. 

Protiv subjekta Demokratski savez Crne Gore je pokrenut postupak jer nije otvorilo posebni račun, nije postavio lice za upravljanje računom i nije dostavio izvještaj o prilozima za finansiranje kampanje za lokalne izbore u Gusinju.  

Novosti