Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije pokreće postupke protiv tri politička subjekta

30. septembar 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije pokreće postupak pred nadležnim sudovima protiv političkih subjekata Nova srpska demokratija, Pokret za promjene i Demokratska narodna partija.

Na osnovu Plana rada Agencije za sprječavanje korupcije i prethodnog obavještavanja navedenih političkih subjekata, a u cilju ostvarivanja uvida u poslovnu i finansijsku dokumentaciju navedenih partija, službenici Agencije za sprječavanje korupcije nisu današnjeg dana izvršili kontrolu po utvrđenom planu jer su odgovorna lica ovih partija saopštila da nisu ažurno vodila finansijske evidencije, kako je to predviđeno članom 46 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, te da će nakon ažuriranja, istu dostaviti Agenciji.

Zbog ove činjenice, Agencija za sprječavanje korupcije će pokrenuti postupke pred nadležnim sudovima protiv pomenuta tri politička subjekta, a u slučaju nedostavljanja dokumentacije do ponovo datog roka (ponedeljak, 3. oktobar, u 14 sati), Agencija će, u skladu sa članom 48 Zakona, pokrenuti postupak privremene ili potpune obustave budžetskih sredstava za finansiranje izborne kampanje za navedene političke subjekte, i odluku dostaviti Ministarstvu finansija koje je nadležno za raspodjelu budžetskih sredstava za izbornu kampanju.

Novosti