Agencija za sprječavanje korupcije

Održan redovni sastanak Radne grupe ASK-a za praćenje izbora i predstavnika nevladinih organizacija

27. septembar 2016.

Dana 26. septembra 2016. godine održan je redovni sastanak Radne grupe za praćenje izbora za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, koji se održavaju 16. oktobra 2016. godine.  Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe (tim od 25 zaposlenih u Agenciji za sprječavanje korupcije), kao i predstavnici nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

Na sastanku su predstavljeni rezultati terenskih kontrola poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje su službenici Agencije za sprječavanje korupcije u periodu od 19. do 23. septembra sproveli u institucijama i preduzećima: Opština Bijelo Polje, JP Vodovod “Bistrica” i JU “Ratkovićeve večeri poezije”, kao i u političkim subjektima Demokratska partija socijalista, Pozitivna Crna Gora, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka i Demokratska Crna Gora.

U toku prethodne sedmice od strane nevladinog sektora Agencija nije imala sugestija o izmjenama plana terenskih kontrola te je sastanak bio još jedna prilika za razmijenu ideja i predloga u cilju unapređenja primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja odnosno eventualnog proširenja broja subjekata i oblasti kontrole.   

Poseban interes iskazan je za oblast kontrole internet oglašavanja političkih subjekata, pa je dogovoreno da to bude jedna od tema sljedećeg sastanka radne grupe nakon što u toku tekuće sedmice budu prikupljeni računi, ugovori i ostala dokumentacija od strane svih političkih subjekata.

Novosti