Agencija za sprječavanje korupcije

Plan kontrole i nadzora obuhvata i lokalne izbore

Osim parlamentarnih, Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu i nadzor izbora u Budvi, Kotoru, Andrijevici, i Gusinju, u skladu sa Planom kontrole i nadzora od 21. jula 2016. godine.
16. septembar 2016.

Izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore su raspisani 11. jula, dok će izbori biti održani 16. oktobra 2016. godine. Istog dana održaće se i izbori za odbornike skupština opština Budva i Kotor, koje je Predsjednik Crne Gore raspisao 22. jula, Skupštine opštine Andrijevica koji su raspisani 27. jula i Skupštine opštine Gusinje, koje je predsjednica SO Gusinje raspisala 12. avgusta.

Agencija obavještava javnost i obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (organe vlasti i političke subjekte) da će se Plan kontrole i nadzora finansiranja izborne kampanje koji je Agencija donijela 21.jula, osim za parlamentarne, shodno primjenjivati i za kontrolu i nadzor navedenih lokalnih izbora, uz eventualne izmjene i dopune.

Budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje se obezbjeđuju, u skladu sa članom 14 Zakona, u iznosu od 0,25% tekućeg budžeta opštine u kojoj se izbori održavaju. Tako je opština Kotor opredijelila iznos od 25.155 eura, opština Andrijevica 2.924 eura, opština Gusinje 1.281,65 i opština Budva 70.000 eura.

Od tih sredstava, 20% se raspodjeljuje u jednakim iznosima političkim subjektima, u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista (do 29. septembra). Agencija će redovno obaviještavati javnost o raspodijeljenim sredstvima, kao i limitima za sredstava iz privatnih izvora, odnosno ukupnim troškovima izborne kampanje.

Takođe, obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti propisane zakonom, i povodom lokalnih izbora, važe i primjenjuju se na sve organe vlasti u skladu sa Planom kontrole i nadzora. Novosti