Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak Agencije za sprječavanje korupcije i posmatračke misije OEBS-a

Šef Posmatračke misije OEBS-a Roman Jakič naglasio je da je za OEBS relevantno da izborni proces bude transparentan i u skladu sa zakonom. Direktor Agencije saopštio kako je Agencija obezbijedila sve kadrovske, organizacione i tehničke preduslove za praćenje izborne kampanje, ali i sve druge poslove iz njene nadležnosti.
15. septembar 2016.

Predstavnici Posmatračke misije OEBS-a, na čelu sa šefom Misije Romanom Jakičem posjetili su Agenciju za sprječavanje korupcije kako bi u razgovoru sa direktorom Agencije i njegovim saradnicima bili upoznati sa njenim nadležnostima, te normativnim, kadrovskim, tehničkim i organizacionim uslovima za praćenje izbornog procesa za izbor poslanika Skupštine Crne Gore u oktobru 2016. godine.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije upoznao je Jakiča o svim aktivnostima od početka rada Agencije 1. januara 2016. godine, kao i o njenim nadležnostima i prioritetima. Gostima iz OEBS-a je objašnjeno da je Agencija godišnjim planom rada, kao jedan od prioriteta u radu ove godine, prepoznala praćenje transparentnosti finansiranja izborne kampanje. Agencija je, kako je saopšteno, obezbijedila sve kadrovske, organizacione i tehničke preduslove za praćenje izborne kampanje, ali i sve druge poslove iz njene nadležnosti.

Direktor Sreten Radonjić upoznao je goste iz OEBS-a da politički subjekti obavještavaju Agenciju o podacima koji se tiču finansiranja kampanje, a organi vlasti o podacima u vezi utroška javnih sredstava u toku kampanje. Direktor je naglasio da su timovi službenika Agencije počeli sa terenskim kontrolama političkih subjekata i organa vlasti kako bi provjerili tačnost podataka iz njihovih izvještaja, kao i poštovanje drugih obaveza iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.  

Predstavnicima OEBS-a objašnjeno je da je direktor Agencije 15. juna donio odluku o formiranju tima od 25 službenika Agencije koji će pratiti izborni proces, a da je nekoliko dana poslije donešen Plan nadzora i kontrole izbora, koji Agencija efikasno sprovodi u djelo, u skladu sa nadležnostima koje joj je dao zakon. Saopšteno je da je Agencija do sada zbog nepravilnosti pokrenula 160 prekršajnih postupaka, ali i da je Agenciji od strane samo jedne nevladine organizacije podnijeto preko hiljadu prijava za koje Agencija smatra da su neosnovane jer nemaju uporište u zakonu.

Takođe je saopšteno da su članovi tima Agencije prošli više obuka od strane bivše predsjednice izborne komisije Velike Britanije Lize Klejn, a da je u Agenciji, u svrhu edukacije, u punom radnom vremenu angažovan ekspert Evropske unije Bećir Kečanović.

Potom su predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije odgovarali na pitanja gostiju iz OEBS-a. Šef Posmatračke misije Roman Jakič naglasio je da je za OEBS relevantno da izborni proces bude transparentan i u skladu sa zakonom. Za nekoliko sedmica nakon izbora najavio je izvještaj o svim uočenim činjenicama i preporukama za eventualno unapređenja uslova izbornog procesa.

Agencija za sprječavanje korupcije i OEBS dogovorili su nastavak komunikacije i saradnje do kraja izbornog procesa.


Novosti