Agencija za sprječavanje korupcije

Plan kontrole i nadzora praćenja sprovođenja primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Agencija donijela Plan kontrole i nadzora praćenja sprovođenja primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja na terenu. Plan i raspored kontrola i nadzora može biti dopunjavan i mijenjan, shodno potrebama i novonastalim situacijama ili podnijetim prigovorima.
13. septembar 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije, u toku izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, kontinuirano vrši kontrolu i nadzor nad sprovođenjem Zakona, u cilju transparentnosti korišćenja javnih resursa, kontrole objavljenih podataka, odnosno kontrole tačnosti i potpunosti dostavljene dokumentacije, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U tom cilju Agencija je donijela Plan kontrole i nadzora praćenja sprovođenja primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.  Plan predviđa da članovi Radne grupe za praćenje izbora obavljaju na terenu kontrolu i nadzor nad sprovođenjem Zakona, kod organa vlasti i političkih subjekata obveznika zakona.

Plan je sačinjen na osnovu do sada sprovedenih aktivnosti Agencije, dostavljenih odluka o zapošljavanju, odnosno sedmodnevnog i petnaestodnevnog izvještavanja obveznika Zakona. 

Plan i raspored kontrola i nadzora može biti dopunjavan i mijenjan, shodno potrebama i novonastalim situacijama ili podnijetim prigovorima.