Agencija za sprječavanje korupcije

Dostavljeni treći petnaestodnevni izvještaji

Objavljeni i dostavljeni podaci Ministarstva i opština koje su skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja obveznici petnaestog izvještavanja o socijalnoj pomoći i potrošnji sredstava iz budžetske rezerve
30. avgust 2016.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, 26. avgust je bio rok za dostavljanje trećeg petnaestodnevnog izvještaja koji se odnosi na period od 11. avgusta do 25. avgusta.

Svi obveznici dostavili su petnaestodnevne izvještaje u roku a objavljene podatke možete naći ovdje.

Kontrola dostavljene dokumentacije je u toku. 

Podsjećamo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja prikuplja i petnaestodnevno objavljuje analitičke kartice sa podacima o iznosu, broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u izvještajnom periodu. Takođe, opštine prikupljaju i objavljuju podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći.

Ministarstvo finansija petnaestodnevno objavljuje izvode iz državnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve za period na koji se izvještaj odnosi. U skladu sa istim članom Zakona, i organi lokalnih uprava nadležni za poslove finansija objavljuju izvode iz lokalnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve.  

Politički subjekti dužni su da dostave petnaestodnevni izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica koji su prikupljeni u toku izborne kampanje. Izvještaj se podnosi na posebnom obrascu, elektronskim putem, posredstvom internet stranice Agencije. Do sada su žiroračune otvorile i odredile odgovorna lica samo dva politička subjekata, koja su i dužna da dostave izvještaj za ovaj period.

Petnaestodnevni izvještaji se objavljuju na internet stranicama institucija koje ih prikupljaju i dostavljaju Agenciji za sprječavanje korupcije i Privremenom odboru Skupštine Crne Gore.


Novosti