Agencija za sprječavanje korupcije

Nepravilnosti i prekršajni postupci zbog putnih naloga i analitičkih kartica

Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila 218 nepravilnosti zbog nepoštovanja članova 28 i 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja za period od 12. jula do 31. jula. 2016.godine.
11. avgust 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije, Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, donijela je izvještaje o nadzoru nad sprovođenjem članova 28 i 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata u periodu od 12. jula do 31. jula.

Utvrđeno je da 200 organa vlasti, nakon upućenog upozorenja, nije  na svojoj internet stranici sedmodnevno objavilo sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja parlamentarnih izbora do 31. jula 2016. godine, u skladu sa članom 32 Zakona.

U izvještajima je takođe utvrđeno da 18 budžetskih potrošačkih jedinica od dana raspisivanja izbora do 31. jula, nakon upozorenja nije na svojoj internet stranici objavilo analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu, u skladu sa  članom 28 Zakona.

Utvrđene nepravilnosti proslijeđene su Odsjeku za pokretanje prekršajnih postupaka, koji na osnovu podataka iz izvještaja inicira prekršajne postupke kod nadležnih sudova. U toku je priprema  Izvještaja o nadzoru nad sprovođenjem članova 28 i 32 za period od 1. do 8. avgusta, i o utvrđenim nepravilnostima javnost će biti blagovremeno informisana.

Novosti