Agencija za sprječavanje korupcije

Sjutra rok za drugi petnaestodnevni izvještaj

Sjutra ističe rok za drugi petnaestodnevni izvještaj organa vlasti u kampanji za parlamentarne izbore. Svi obveznici petnaestodnevnog izvještavanja u roku dostavili prvi izvještaj.
Sjutra rok za petnaestodnevni izvještaj
10. avgust 2016.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisane su zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti i političkih subjekata u toku trajanja izborne kampanje, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa od strane organa vlasti i zakonitosti finansiranja političkih subjekata u izbornoj kampanji.

U skladu sa Zakonom, 11. avgust je rok za dostavljanje drugog petnaestodnevnog izvještaja u kampanji za parlamentarne izbore koji su raspisani za 16. oktobar 2016. godine. Izvještaj se odnosi na period od 27. jula do 10. avgusta. Za prvi izvještajni period koji je trajao od 12. do 26. jula, svi obveznici dostavili su petnaestodnevne izvještaje u roku.

Podsjećamo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja prikuplja i petnaestodnevno objavljuje analitičke kartice sa podacima o iznosu, broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u izvještajnom periodu. Takođe, opštine prikupljaju i objavljuju podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći. Ministarstvo finansija petnaestodnevno objavljuje izvode iz državnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve za period na koji se izvještaj odnosi. U skladu sa istim članom Zakona, i organi lokalnih uprava nadležni za poslove finansija objavljuju izvode iz lokalnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve.  Politički subjekti dužni su da dostave petnaestodnevni izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica koji su prikupljeni u toku izborne kampanje. Izvještaj se podnosi na posebnom obrascu, elektronskim putem, posredstvom internet stranice Agencije. 

Petnaestodnevni izvještaji se objavljuju na internet stranicama institucija koje ih prikupljaju i dostavljaju Agenciji za sprječavanje korupcije i Skupštini Crne Gore. Agencija će insistirati na dosljednom sprovođenju navedenih zakonskih obaveza i u slučaju njihovog kršenja, primjenjivati sankcije predviđene zakonom. 


Novosti