Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije otvorena za saradnju sa nevladinim organizacijama u toku izborne kampanje

Sa predstavnicima CeMI-ja dogovoreni konkretni vidovi saradnje, koji se takođe odnose i na sve druge nevladine organizacije koje budu zainteresovane za praćenje rada Agencije u toku izborne kampanje.
2. avgust 2016.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije i Centra za monitoring i istraživanja (CeMI) održali su sastanak na temu načina komunikacije u toku trajanja kampanje za izbore koji su zakazani za 16.10.2016. godine.

Direktor Agencije Sreten Radonjić saopštio je da je ta institucija potpuno otvorena za saradnju sa nevladinim sektorom, medijima, državnim organima i međunarodnim organizacijama u procesu kontrole i nadzora finansiranja izborne kampanje. Predstavnici Agencije ponovili su da je transparentno finansiranje izborne kampanje i odgovorna upotreba javnih resursa njen prioritet u radu za 2016. godinu.

Sa predstavnicima CeMI-ja dogovoren je način sprovođenja posmatranja, koji se takođe odnose i na sve druge nevladine organizacije koje budu zainteresovane za praćenje rada Agencije u toku izborne kampanje. Direktor Agencije dao je puno ovlašćenje nadležnim službenicima da predstavnicima civilnog sektora pruže sve potrebne podatke i objašnjenja eventualnih nedoumica. Razmatra se i mogućnost periodičnih posjeta Agenciji u cilju upoznavanja sa njenim radom u toku izbornog procesa.

Predstavnici Agencije izrazili su takođe otvorenost za sve predloge koje CeMI eventualno bude imao u okviru realizacije svog projekta nadgledanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, i iskazali interesovanje za eventualne sugestije od strane te organizacije prilikom izmjene i dopune Plana kontrole i nadzora izborne kampanje za poslanike Skupštine Crne Gore.


Novosti